Sofia University at National Model United Nations 2012

 

Sofia University at National Model United Nations 2012
 

Конференцията Национален Модел на Обединените Нации (НМУН) e най-мащабната по рода си симулация на структурата и дейността на ООН и се провежда всяка година в Ню Йорк, САЩ.

Целта на формата е да позволи на отличили се студенти от университети от САЩ и Европа да влезнат в ролята на делегати на предварително възложена им държава и да се запознаят по-обстойно със структурата и функциите на ООН като възпроизведат процеса на вземане на решение на основните органи на Организацията (Генералната асамблея, Съветът за сигурност), както и на някои специализирани, междуправителствени и регионални организации (Международната здравна организация, УНИЦЕФ, НАТО).  

В рамките на пет дни, колкото продължава самата симулация, делегатите получават шанс да приложат на практика уменията си да дебатират, да водят преговори, да лобират за дадени интереси, да създават политики и не на последно място - да оформят съюзи и стратегически партньорства. Установените процедури за правене на изказвания, предложения за водене на дебати и за изготвяне и гласуване на резолюции са максимално близки до реалните правила за работа в международната организация.

За повече информация за симулацията НМУН:

http://www.nmun.org/

http://www.nmun.org/nmun_ny.html

 

Проектът ”България на НМУН 2010-2012”

За трета поредна година неправителствената организация „Асоциация на студентите по социология в Софийския университет” (АСССУ) организира участието на българска делегация от високо мотивирани студенти от Софийския университет в симулацията. Това се случва благодарение на спечелен проект от „Асоциация на студентите по социология в Софийския университет”, който е финансиран от „Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust)” и „National Collegiate Conference Association” (организаторите на НМУН в Ню Йорк).

През 2010 и 2011 първите две делагации, всяка представена от десет студенти от Софийския университет, взеха участие в конференцията, представлявайки съответно Чехия и Естония. Ето и част от впечатленията на делегатите от втората година: http://www.asssu.eu/node/328

За третата година на този мащабен проект отново търсим да сформираме екип от осем млади ентусиазирани студенти от Софийския университет, които, заедно с двамата координатори на проекта Зорница Драганова и Ивета Стоянова, да представят Софийския университет на НМУН 2012.

 

Участието на всеки делегат в симулацията ще се състои от три етапа:

1.Подготовка за състезанието – този етап включва:

 • подбор на осем делегати от комисия и разпределянето им в някой от органите на ООН;

 • присъствие на специално организирани за тях въвеждащи лекции в структурата и дейността на ООН и в спецификите на отделните комисии;

 • обучения по изготвянето и писането на резолюции, по водене на дебати в контекста на симулацията и по лобиране;

 • проучване на политиката на зададената държава и изготвяне на позиция по зададените проблеми.

2.Участие в симулацията - 3-7 април 2012г.

3.Участие в организацията и провеждането на три семинара в Софийския университет, Университета за национално и световно стопанство и Нов български университет, които ще се проведат след завръщането им от Ню Йорк и чиято цел е делегатите да споделят придобитите на конференцията опит и познания с други млади хора, които проявяват интерес към темата.

 

Изисквания към участниците:

 • да са студенти в Софийския Университет във втори, трети или четвърти курс или магистри, редовно обучение;

 • да са студенти в някоя от следните специалности: Социология, Политология, Международни отношения, Икономика, Стопанско Управление, Европеистика, Право;

 • да имат успех от следването до момента над 5,00;

 • да владеят отлично английски език (писмено и говоримо);

 • да не са участвали в делегациите, избрани по проекта от първата и втората година;

 • да са мотивирани и компетентни в своята област.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV и мотивационно писмо на английски език - Обемът на мотивационното писмо трябва да бъде в рамките на 1-2 страници;

 • Сканирано уверение за среден успех от началото на следването до момента, издадено от администрацията в съответната специалност - За магистри първи курс се изисква уверение с успех от всички положени изпити в бакалавърската степен на обучение (без оценката от държавния изпит).

 

Документите за кандидатстване се изпращат на следния имейл адрес: nmun.su2012@gmail.com до 20 ноември 2011г.

 

В края на ноември (25-27 ноември) ще се извърши следващия етап от подбора на кандидатите чрез писане на място на кратко есе на английски език по тема, обвързана с тематиката на ООН.

Кандидатите, преминали успешно през кръга с есето, ще се явят на интервю пред комисия, която ще определи кандидатите, които ще участват в делегацията на Софийския университет на симулацията в Ню Йорк.

 

Финансиране

Подготовката, пътят и престоят на делегатите по време на симулацията ще бъдат финансирани от спонсорите на проекта. От студентите се изисква единствено да заплатят всички разноски по издаването на визи и здравна осигуровка.

За допълнителни въпроси може да ни пишете на nmun.su2012@gmail.com