Семинар в НБУ: "Национална стратегия за висше образование"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2011 (събота) – 10:30ч.

Заседателна зала на библиотеката на НБУ

 

Асоциация на студентите по социология в Софийски университет (АСССУ) и Студентски съвет при НБУ организират семинар на тема „Национална стратегия за висше
образование”.

 

Инициативата е част от проекта „България на Национален модел Обединени Нации 2010-2012”, финансиран от CEE Trust, Институт Отворено общество – София и Посолството на Съединените американски щати в България. Организатори на събитието са десетимата студенти от Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, които са тазгодишните участници в най-голямата по рода си международна студентска конференция Национален Модел ООН (www.nmun.org), която се провежда ежегодно в Генералната Асамблея на ООН в Ню Йорк.

През 2011г. за втора поредна година студенти от Софийския университет представиха България на международната конференция.

 

Семинарът „Национална стратегия за висше образование” включва:

 

  • Публична среща разговор с експерт по въпросите на висшето образование в България (гост-лекторът ще бъде уточнен допълнително);
  • Среща разговор с българските участници от конференцията Национален модел ООН в Ню Йорк 2011;
  • Симулация на процеса на публично обсъждане на национална стратегия (Национална стратегия за висше образование) като средство за осъществяване на публични политики;
  •  Представяне на водещи младежки неправителствени организации от Нов български университет, които ще разкажат за дейността и идеите си.

 

В рамките на симулацията „Национална стратегия за висше образование” всички регистрирани участници ще бъдат разделени на няколко групи. Всяка от групите ще симулира дейността, позициите и приоритетите на истинските „актьори”, които са реални участници при изготвянето и обсъждането на подобна национална стратегия (академична общност; Министерски съвет, Парламентарната комисия по въпросите на образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта; бизнес сектор; неправителствени организации; студентски организации).

 

Участниците в симулацията ще имат възможност да консолидират позицията си в рамките на своята група, публично да изложат приоритетите на групата си пред останалите участници в симулацията, да лобират за своите интереси и да преговарят с други от групите за достигане на обща позиция. За успешното протичане на всички етапи от симулацията ще бъдат включени модератори, които да съблюдават за спазването на правилата. Като краен резултат от симулацията всички участници ще достигнат до финален текст на базата на работния текст на Националната стратегия и активното участие на всяка група чрез правене на предложения.

 

Групите, в които ще бъдат разпределени участниците, ще бъдат определени на място в деня на семинара.

 

За участие в семинара се изисква предварителна регистрация на електронния адрес nmun.nbu@gmail.com до 11 ноември 2011г. Моля посочете Вашето име, възраст, специалност, година на обучение и университета, в който се обучавате.

 

За регистрираните участници са осигурени обяд и напитки. В края на семинара всеки от участниците ще получи и почетен сертификат за участие в практическия семинар.

Семинарът „Национална стратегия за висше образование” е третият последен семинар по тази тема от проекта „България на Национален модел Обединени Нации 2010-2012”.

Първият семинар се проведе в УНСС на 9 октомври 2011г. (неделя) сред студенти от УНСС, а вторият семинар – на 13 октомври (четвъртък) в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

 

Очакваме ви!

 

Програма:

 

09:45-10:30 ч. - Регистрация на участниците;

10:30-12:00 ч. – Публична лекция на гост-лектора и въпроси от публиката (гост- лекторът ще бъде уточнен допълнително);

12:00- 12:30 ч. – Представяне на проекта „България на Национален Модел Обединени Нации 2011” и презентации на членовете на екипа;

12:30- 13:00 ч. – Обяд;

13:00- 13:30 ч. - Работа на участниците по групи и изготвяне на позиции;

13:30-14:00 ч. - Презентиране на позициите на отделните групи;

14:00-14:30 ч. – Работа в групи;

14:30- 14:45 ч. – Кафе-пауза;

14:45- 16:00 ч.- Презентации на изготвените решения и обсъждане на

окончателните позиции;

16:00- 16:30 ч. – Представяне на дейността на студентски организации от Нов български университет пред участниците;

16:30- 16:45 ч. - Раздаване на сертификати и заключителни думи.