Втори семинар по визуална антропология. Изчезваща София.

Дебат "Изчезваща София"

20 декември (вторник) 2011 18.00 ч.  

 

Център за култура и дебат "Червената къща"/ Червена зала Какво е отношението между обекта на заснемане и човека зад камерата? Поражда ли то някакви социални ефекти? Тези въпроси ще бъдат в центъра на втория дебат в семинара по визуална антропология на Червената къща. Те ще бъдат разгледани през дискусия около проблема за изчезващите и рушащи се сгради на стара София и историческата значимост на градската среда. Изследователски център по социални науки към СУ ще представи как фотографията и думите взаимно се допълват в проект „Картография на изчезващата памет. „Биографични” портрети на рушащи се къщи от "стара" София”.