Формални критерии за разработване на казус

На свое заседание, проведено на 17-18.11.2007 г. Катедра "Социология" утвърди стандартни формални критерии за разработване и оценяване на казус като форма на изпитване. Документът с изискванията можете да изтеглите оттук.