Актуален учебен план на специалност Социология в СУ

Новият учебен план на специалност Социология е приет в началото на 2008г. Той важи за всички новоприети студенти след 2008г., включително. Студентите в бакалавърската степен, приети преди това, се обучават по заварените от тях учебни планове.