Новини

Изследователски Проекти

Партньорство между Асоциация на студентите по социология в СУ и Фондация „Стоян Атанасов”

Фондация „Стоян Атанасов” подкрепи и финансира два изследователски проекта на АСССУ. През Май 2010г. два екипа от студенти, членове на АСССУ се заловиха с изготвянето и подаването на два изследователски проекта. И двете теми:
           1.Изследване на Хумора „Дългият преход” в краткия виц” и
           2.„Изследване на социологическия канон и структура на преподаваното социологическо знание в катедра Социология на СУ „Св. Климент Охридски”

"Стипендия Атанасов" за учебната 2010/2011

„СТИПЕНДИЯ АТАНАСОВ”


За учебната 2010/2011 година Фондация ,,Стоян Атанасов” обявява конкурс за отпускане на стипендии на студенти от специалност ,,Социология” на СУ,,Св. Климент Охридски”.

 

За втора поредна година Фондация ,,Стоян Атанасов” обявява конкурс за отпускане на 15 стипендии за студенти от първи и втори курс в размер на 120 лева месечно за срок от четири календарни месеца (общо 480 лв.), считано от м. октомври 2010г.

Целта на месечната стипендия е да покрие следните разходи:

Новите Координатори на Проекта National Model United Nations


Бяха избрани новите координатори на проекта national Model United Nations, които ще поемат организацията на събитията през следващата проектна година. 
 
Подборът беше проведен на 21.06.2010 година, като бяха избрани един член от АСССУ и един делегат от делегацията, участвала в конференцията NMUN 2010. 
 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

ДО
КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
 
 
 
ИЗЯВЛЕНИЕ
 
НА АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
 
 
 
Поводът за настоящото изявление, което предоставяме на вниманието на катедра Социология, е включването в програмата на курса по „Теории на модернизацията” на казус, който съдържа името на студент от Катедрата. По същия казус е страна и водещият курса гл. ас. Венелин Стойчев.
 
Асоциацията на студентите по социология в Софийския университет (АСССУ) намира за неприемливо и неотговарящо на добрите академични нрави употребата на лични имена на конкретен студент при разглеждане на социологически проблем или разработване на казус по следните причини:
 
  1. С поставянето на казуса, съдържащ името на студент (в случая Атанас Гроздев) от страна на преподавател (в случая гл. ас. Стойчев) се нарушава чл. 115 от Правилника на Софийския университет. В точка втора от него се посочва като изрично задължение на преподавателя "да се отнася с уважение към честта и достойнството на колегите си, на студентите, на докторантите, на специализантите и на работниците и служителите от помощния персонал". Точка четвърта гласи "да се спазват правилата на добрите нрави и на академичната етика на територията на Университета".
Считаме, че горната формулировка категорично изключва употребата на лични имена, данни за конкретна личност и уронването на „чест, достойнство и добро име.", както е записано член 32 от Конституцията.
 
  1. Обективното представяне и формиране на позиции по казуса е поставено под сериозно съмнение, тъй като водещият курса е един от участниците в казуса. Убедени сме, че височината на катедрата не трябва да бъде използвана от никой преподавател като средство за раздаване на лично правосъдие и за търсене на лична справедливост. Смятаме, че подобен род „казуси” трябва да бъдат „решавани” на други институционални и административни нива, а не в рамките на курс, част от Учебната програма на Катедра Социология.
 
  1. Считаме за неморално и неотговарящо на академичния дух поставянето на студентите по социология в позиция, в която трябва да разработват, пишат и публично защитават пред колегите си казус, засягащ техен колега. Още повече в ситуация, в която студентите получават както емпиричния материал, така и финалната си оценка от преподавател, който е участник в казуса.
 
С настоящото изявление АСССУ настоява описаният случай да бъде разгледан на катедрено заседание и Катедра Социологияда да заеме позиция по случая.
 
Ние настояваме личните имена и истории на студентите, както и на преподавателите, да не бъдат използвани като част от учебната програма, освен в случаите, в които студентът (или преподавателят) не даде писменото си съгласие това да се случи.
 
Смятаме, че с описаните по-горе действия на гл. ас. Венелин Стойчев, се уронва престижа не просто на друг колега, но и този на Катедра Социология, подрива се духа на разбирателство и академична свобода. А с това се застрашава авторитета на преподавателите като цяло и се хвърля сянка на съмнение върху качеството на образователния процес.
 
Това изявление няма за цел да обвинява или защитава конкретни личности, а само да отстоява основни принципи в съвместната работа и отношения между преподаватели и студенти. С нея ние настояваме да бъдат спазвани правата на студентите по Социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, така както правилника на университета ги описва и както научната етика повелява.
 
Като част от катедра Социология, ние от АСССУ, приемаме, че сме длъжни да реагираме на всяко действие, което нарушава както правата на студентите, така и репутацията на Софийския университет.
 
 
 
 
 
Юни 2010 г.

 

Награда на АСССУ в "Големия Избор"

 

Асоциацията връчи награда на Рени Христова, участник в Големия избор 2 на БНТ....

Петиция на БСА за защита на Института по социология при БАН

АСССУ подкрепя петицията на Българската социологическа асоциация (БСА) „Позиция в защита на социологията и нейния академичен институт”. Можете и вие да подкрепите петицията индивидуално на следния сайт:

АСССУ се включва в дискусията за видеонаблюдението в сградите на Софийския университет

На 15 септември 2009 в предаването "Булевард България" на телевизия RE:TV се проведе дискусия за въвеждането на новите системи за видеонаблюдение и достъп до сградата на Ректората на Софийски университет. В разговора с водещия Иван Бедров участваха Любомир Пожарлиев от Асоциацията на студентите по социология, ректорът на СУ проф. Иван Илчев и Богомил Шопов от сдружение "Електрoнна граница" .

Запис на предаването можете да гледате на сайта на RE:TV.

Студентски Обектив 2009: покажи им твоя свят!

Прeдставени са едни от 30-те номинирани фотографии, спечелили най-много гласове на интернет страницата на проекта (www.eustudies.eu), подкрепен от Институт „Отворено общество”. Авторите на трите най-популярни снимки си поделят награден фонд от 600 лв.

 

В програмата:

18.30 ч. - откриване на изложбата

19.00 ч. - представяне на изложбата от Миглена Тодорова, представяне на част от наградените фотографии и връчване на наградите от Валентина Казанска (Институт "Отворено общество"), както и презентации от Боян Добрев и Тед Ефремов

11 юни (четвъртък) 2009, 18.30 ч. - откриване
12 - 25 юни, всеки ден от 15.00 до 19.00 ч., без събота и неделя
зала “Безименна”
Вход свободен

 

Култура и идентичност на Балканите: изборът между общото и обособеното

Център за либерални стратегии: Семинар „Стопанска (социална) България: Бъдещето през културата на миналото” представя:

Култура и идентичност на Балканите: изборът между общото и обособеното
лектор - Раймон Детрез (Университет в Гент, Белгия)
Водещи на семинара: Румен Аврамов (Център за либерални стратегии) и Мартин Иванов (Институт за история, БАН)
На български език.
Вход свободен

 

“История России. ХХ век” като политически проблем

Центърът за либерални стратегии, Фондация “Комунитас” и Центърът за култура и дебат “Червената къща” представят в рамките на цикъла лекции „Русия днес”:
“История России. ХХ век” като политически проблем
публична лекция на Андрей Зубов (Русия)

Андрей Зубов е доктор на историческите науки и Директор на Центъра “Църквата и международните отношения” към Международния държавен институт за международни отношения в Москва.
На руски език, с превод на български.
Вход свободен

 

Syndicate content