Възможности за обучение

Магистърска програма "Език и публичност. Философия и социологически подходи"

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЕЗИК И ПУБЛИЧНОСТ. ФИЛОСОФСКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ
обявява прием за учебната 2011-2012 година
 
Програмата има интердисциплинарен характер. Тематичния фокус на МП ЕЗИК И ПУБЛИЧНОСТ. ФИЛОСОФСКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ е проблемът за езика и неговите публични употреби. От познавателна и дидактическа гледна точка курсовете в програмата се разделят на следните четири групи:
 
1)       курсове върху съвременното състояние на философията на езика, социологията на езика и социалната теория;
2)       курсове върху основните парадигми на изследване на езика във философията и социологията;
3)       курсове върху важни съвременни публични дискурси;
4)       практически курсове за усвояване на основните методи на изследване на езика във философията и социологията.
 

Представяне на програмите за обучение и стипендии на CEU

 

ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – БУДАПЕЩА

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” – СОФИЯ

АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ В СУ
И
СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КЛУБ

ОРГАНИЗИРАТ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИИ НА
ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – БУДАПЕЩА (CEU)
· МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ, 2011/2012 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:
- Икономика (MA, PhD)
- Екология /изследвания и политика/ (MS, PhD)
- Изследвания на пола (MA, PhD)
- История (MA, PhD)
- Международни отношения и европейски изследвания (MA)
- Право (LLM, MA, SJD)
- Математика и нейните приложения (Ms, PhD)
- Медиевистика (MA,PhD)
- Национализъм (MA, PhD)
- Философия (MA, PhD)
- Политология (MA, PhD)
- Социология и социална антропология (MA, PhD)
- Публична политика (MA, PhD)
- Бизнес (ВВА, MBA, IMM, MS)
· ЛЕТНИ УЧИЛИЩА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ


ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 14.12.2010г. / ВТОРНИК/, 18:30ч.
В ЗАЛА 1 НА РЕКТОРАТА - СУ

 

Конкурс за обучение и стипендии на Централноевропейския университет 2011/2012

 Конкурс за обучение и стипендии

 
 
Централноевропейският университет (ЦЕУ) се намира в Будапеща, Унгария. Университетът предлага обучение на английски език в магистърски и докторски програми с американска и унгарска акредитация в областта на социалните и хуманитарните науки, както и програми в областта на бизнеса, икономиката, правото, науките за опазване на околната среда и математиката. В ЦЕУ се обучават студенти от 100 страни, а преподавателите са от повече от 40 страни.Университетът предлага обучение в семинари с малък брой студенти, като съотношението студенти/преподаватели е 7:1.
 
Магистърски и докторски програми/на англ. език/(MA, MS,LLM, MBA, PhD, SJD):
Икономика, Екология /изследвания и политика/, Социални изследвания на пола, История, Международни отношения и европейстика, Право, Математика и нейните приложения, Медиевистика, Национализъм, Философия, Политология, Публични политики, Социология и социална антропология, Бизнес .
 
Финансова помощ и стипендии
Повече от 80% от студентите получават финансова помощ/стипендии в зависимост от техните академични постижения. Студентите в магистърските програми могат да кандидатстват за най-разнообразни видове финансова помощ. Докторантите в ЦЕУ получават финансова помощ за 3 години (такса за обучение, медицинска застраховка и месечна стипендия). Студентите могат да кандидатстват за покриване на пътни разходи и изследователски стипендии.
Информация за финансовата помощ, която Бизнес училището предлага, можете да намерите тук: http://www.business.ceu.hu/aid
Кариерно развитие
Централноевропейският университет дава на своите студенти знания и компетенции за кариерно развитие в международни организации, правителствени органи, не-правителствени организации, международни компании и в други институции в публичния и частния сектор, в европейския и в националните парламенти.Възпитаници на ЦЕУ заемат висши позиции в ООН, ОССЕ, както идипломатически постове, работят в Световната банка, в министерства. Някои от тях работят в академични и изследователски институции като Оксфорд, Харвард и European University Institute Florence и др. престижниобразователни и научни институции.
Информация за завършилите ЦЕУ и тяхното кариерно развитие можете да намерите тук:http://arcs.hu
Срокове за кандидатстванеза акад. 2011-2012
Информация за сроковте за кандидатстване, които са различни за отделните департаменти можете да немерите тук: www.ceu.hu/admissions
Кандидатстване в ЦЕУ
За да кандидатствате, моля прочетете инструкциите и попълнете Формуляр за кандидатстване online: http://www.ceu.hu/admissions/apply.
 
За повече информация:www.student-info@ceu.hu или skype: ceuhungary
 
За консултации в България: Веска Карастоянова
Институт Отворено общество-София, тел.: 930 66 40, vkarastoyanova@osi.bg 

Sofia University at NMUN 2011

Национален Модел на Обединените Нации в Ню Йорк

     Симулационната конференция Национален Модел на Обединените Нации (National Model United Nations)  се провежда всяка година в Ню Йорк. Това е най-мащабната по рода си симулация на структурата и дейността на ООН.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА "КАК ДА СТАНА HR?"

Фондация ,,Стоян Атанасов”
Катедра ,,Социология”
и
Компаниите ,,Овергаз”, МКБ Юнионбанк и Консултим Хюмън Кепитал България

Обявяват

КОНКУРС

За участие в
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА:
“КАК ДА СТАНА HR?”

за студенти трети и четвърти курс от специалност ,,Социология”
СУ ,,Св. Климент Охридски”

За  летния семестър на учебната 2009/2010 година Фондация ,,Стоян Атанасов”, съвместно с Катедра ,,Социология”, обявява конкурс за участие в стажантска програма в областта на Управление и Развитие на Човешките Ресурси - „Как да стана HR?”. Стажантската програма, договорена с Партньори – работодатели, е отворена за студенти трети и четвърти курс от СУ „Св. Климент Охридски, специалност ,,Социология”.

Стажовете ще бъдат с продължителност  от три календарни месеца (90 работни дни), с не по-малко от 100 и не повече от 168 работни часа месечно, в съответствие с Вътрешния Правилник на Катедра ,,Социология” за уреждане на студентски стажантски програми. Конкретните работни часове ще бъдат договорени с организациите-Партньори. Целта е постигане на баланс между учебна натовареност и работно време, който да позволи посещаване на лекционни и семинарни занятия и изпълнение на ангажиментите към Партньора, Фондацията и Катедрата по време на стажа.

В рамките на летния семестър на учебната 2009-2010 г. стажовете на петима студентите ще бъдат финансово обезпечени изцяло от страна на Фондацията. Месечното възнаграждение на стажанта възлиза на 200 лева. Общо за трите месеца стаж, всеки от петимата стажанти ще получи от Фондацията финансово възнаграждение под формата на стипендия в размер на 600 лева.

КРИТЕРИИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Кандидатите да бъдат студенти трети и четвърти курс специалност социология към  СУ „Св. Климент Охридски”.
  • Да имат интерес към и мотивация за специализация в областта на Управлението и Развитието на Човешките Ресурси.
  • Да имат среден годишен или семестриален успех минимум “много добър” 5.00.

Кандидатите трябва да изпратят на посочените по-долу документи на адреса на Фондацията:Foundation.Atanasov@gmail.com, с копие до Комисията по стажовете към Катедра ,,Социология” на адреси: pslavova@ulb.ac.be, venellin@yahoo.com и k_haralampiev@hotmail.com.

Документи, удостоверяващи учебния успех от предходната година или семестър на кандидата (копие от студентска книжка).

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо, аргументиращо желанието за полагане на стаж в една от трите компании - Овергаз, МКБ Юнионбанк и Консултим Хюмън Кепитал България;
  • Сертификат или друг документ, удостоверяващ отлично владеене на английски език;
  • Компютърна грамотност.

Във връзка с поетия ангажимент на Фондацията към Партньорите, селекцията на стажанти ще бъде проведена на два етапа. След първоначална селекция по документи, избраните студенти ще бъдат поканени на интервю с представители на Фондация „Стоян Атанасов” и Катедра ,,Социология”.  Вторият етап предвижда провеждане на интервю с представител на Партньора, който ще вземе крайното решение  при избора на стажанти. 

Краен срок за подаване на документите: 17 март (сряда) 2009 година. Интервю на кандидатите с представители на Фондация ,,Стоян Атанасов” и на Катедра ,,Социология” ще бъде проведено на: 18 март (четвъртък) 2010г. от 15 часа в блок 4, ет. 4, аудитория 423.

Подробности за свободните стажантски позиции:

 

КОНСУЛТИМ ХЮМЪН КЕПИТАЛ БЪЛГАРИЯ - ОТДЕЛ "КОНСУЛТИРАНЕ"

 
 
 

Отчет на Фондация ,,Ст.Атанасов” за учебната 2009/2010

“СТИПЕНДИЯ АТАНАСОВ”
за студенти от специалност ,,Социология”
СУ,,Св. Климент Охридски”

Sofia University at NMUN 2010

NMUN (National Model United Nations)

Конференцията Национален модел на Обединените нации (National Model United Nations) е най-мащабното по рода си събитие, което се провежда всяка година в Ню Йорк, САЩ.

Университети от целия свят изпращат делегации от студенти, като всяка делегация представлява определена страна в различни отдели на Обединените нации (напр. Общото събрание, Съвета за сигурност, Световната здравна организация, Конференцията по разоръжаването, Световната продоволствена програма и др.).
На тази конференция всеки делегат поддържа политиката и интересите на страната, която неговата делегация представлява, като така се учи да преговаря, да се аргументира и да постига консенсус с другите участници. Националният модел на Обединените нации предлага на разнородната група от добре информирани участници възможност да дискутират глобалните проблеми в условия, които силно наподобяват “реалността”. Студенти и преподаватели от пет континента работят заедно, за да предложат решения относно регионални конфликти, опазване на мира, човешките права, положението на жените и децата, икономическото и социално развитие, околната среда.

Конференцията позволява на студентите да разберат по-добре вътрешната работа на Обединените нации, като междувременно те се учат на дипломация и сътрудничество. Участието в модела дава възможност и за създаване на широка мрежа от контакти и включване в разнообразни групи и организации.

Виж сайта на National Model UN:
http://www.nmun.org/
http://www.nmun.org/nmun_ny.html

Проектът
Тази година Асоциацията на студентите по социология в СУ (АСССУ) организира първото участие на България в конференцията. Искаме да съберем осем мотивирани и компетентни студенти, с които да работим в еикп.

Държавата, която делегацията на СУ ще представлява, е Чехия.

Проектът ще се състои на два етапа:
1. Подготовка и участие в NMUN. След като съберем делегацията от десет участника (осем студенти, избрани от комисия, и двама координатори от АСССУ), ще започнем подготовка на екипа, състояща се от теоритична и практическа част. Бъдещите делегати ще направят проучване на Чехия - културни, исторически, икономически контексти, външна и вътрешна политика на страната, участие в ООН. Целта е да съберем достатъчно информация и гледни точки, които да ни помогнат да представляваме страната в различните тела на модела ООН (General Assembly, World Food Programme и др.). Освен това студентите ще се научат как да пишат резолюция, как да направят изказване, как да водят публичен дебат. В периода януари- март 2010 са предвидени серия лекции от учени и експерти от ООН България, Посолства на Чехия, МВтР и др., които да подпомогнат подготовката на делегатите.
В края на март 2010 г. делегацията ще замине за Ню Йорк, където, заедно с още 2000 студенти от цял свят, ще участва в модела Обединени Нации.
2. Семинари в България. За да разпространи знанията и уменията, усвоени на конференцията, екипът ще организира и проведе три семинара/уъркшопа в трите най-големи университета в София- СУ, НБУ и УНСС. Целта на събитията е делагатите да предадат придобития опит на повече млади хора: да ги информират за структурата, работата и спецификите на ООН, да ги научат да работят с документи, да дебатират, да защитават публично становище и др.

1. Информативна лекция- делегатите ще изнесат кратко представяне на ООН (структура, основни полета на интерес и дейност, начини за участие на граждани в акции на световно и национално ниво); също така ще представят други структури, организации и мрежи, които предоставят на младите хора възможности за гражданска активност.
2. Workshop- студентите ще бъдат разделени на екипи, ще им бъде дадена информация за актуален обществен проблем в България и те ще трябва да разработят политика. Всеки екип ще бъде напътстван от един или двама делегати, които ще учат участниците как да четат подобен тип информация, как да решават казус, как се построява аргументация на позиция, какви са основните проблеми и контрааргументи при всяко тяхно решение, как се осъществява policy making. След дискусията вътре в екипите всеки от тях ще трява да представи и мотивира своята политика пред другите. Ще оставим екипите да «сблъскат» позициите си в дебат и тяхното участие ще бъде коментирано и оценено от комисия.
3. Лекция на международно утвърдена публична личност - всяко събитие завършва с публична лекция на международна фигура, която се занимава с проблемите на гражданското общество, гражданската активност и формирането на публични политики. )

Дати и срокове
15.11- 20.12.2009- подаване на документи за кандидатстване.- CV и уверение за успех на е-мейл nmun.su@gmail.com *

9/10.01.2010- подбор на делегатите.
*Подборът ще бъде направен на базата на кратко есе на английски език, което участниците ще напишат на място, и интервю на английски език.

12.01.2010- обявяване на избраните

01.01.2010- 20.03.2010- подготовка на делегатите за NMUN

28.03.2010- 02.03.2010- конференция National Model UN, в NY, USA

01.10.2010-30.10.2010- подготовка на 3 семинара в СУ, НБУ и УНСС

01.11.2010- 30.11.2010- провеждане на семинарите

* CVто може да бъде на български или английски. Уверението за успех трябва да включва всички оценки от началото на първи курс на бакалавърската/магистърската степен и да се изпрати сканирано

 

Изискавния към делегатите
• да са студенти от СУ, от специалностите Социология, Политология, Международни отношения, Икономика; редовно обучение
• да са бакалаври от 2, 3 и 4 курс или магистри
• да имат успех над 5,00
• да владеят свободно устно и писмено английски език
• да са мотивирани и компетентни в своята област

Финансиране
Тъй като проектът е финансиран от Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) и National Collegiate Conference Association, подготовката, пътят и престоят на делегатите ще бъдат платени. От студентите се изисква единствено да поемат разноските за Виза и за здравна осигуровка, ако искат да си направят такава.
Семинарите в трите софийски университета са изцяло финансирани от Институт Отворено общество София.

Обучение и стипендии в ЦЕУ

Конкурс

на

Централноевропейския университет

за обучение и стипендии, 2010/2011

Централноевропейският университет (ЦЕУ) се намира в Будапеща, Унгария. Университетът предлага обучение на английски език в магистърски и докторски програми. В него се провежда интензивна научноизследователска работа. Макар че ЦЕУ е насочен главно към социалните и хуманитарните науки, той предлага също така и програми за обучение в областта на бизнеса, икономиката, правото, науките за опазване на околната среда и математиката. ЦЕУ е забележителен с международната си студентска и преподавателска общност – в него се обучават студенти от 100 страни, като няма националност, която да е преобладаваща. Университетът предлага обучение в семинари с малък брой студенти, индивидуални консултации с преподавателите, а съотношението студенти/преподаватели е 7:1.

Австрийско-български летен колеж

АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕТЕН КОЛЕЖ
2 – 21 АВГУСТ 2009

 

 

 

Syndicate content